10Ankara

Cuma, 23 Mart 2018

Sosyal Medya

Sosyal Medya

Web Uygulama Güvenliği Nedir?

Web uygulaması güvenliği(web application security), bir uygulamanın kodundaki güvenlik açıklarını kullanan farklı güvenlik tehditlerine karşı web sitelerini ve çevrimiçi hizmetleri koruyan bir işlemdir. Web uygulama saldırıları için ortak hedefler, içerik yönetim sistemleri (ör. WordPress), veritabanı yönetim araçları (ör. PhpMyAdmin) ve SaaS uygulamalarıdır. Failler, web uygulamaları için öncelikli hedefler şunları düşünüyor:…

Siber Güvenlik nedir?

<ozan> Siber güvenlik veya bilgi teknolojisi güvenliği, bilgisayarların, ağların, programların ve verilerin, yetkisiz erişim veya sömürüye yönelik saldırılardan korunma teknikleridir. Siber güvenlikte kapsanan başlıca alanlar şunlardır: 1) Uygulama Güvenliği 2) Bilgi Güvenliği 3) Saldırıdan kurtarma 4) Ağ Güvenliği Uygulama güvenliği, uygulama tasarımında, geliştirilmesinde, kurulumunda, geliştirilmesinde veya bakımda kusurlar yüzünden oluşabilen…